info vliegseizoen 2023 rayon 't Noorden

Systeem:

 • Bij rayon het Noorden telt het systeem 1:10 verfijnd. Heeft men 10 duiven mee, dan telt 1 duif voor de punten. Heeft men 11 duiven mee, dan telt 1,1 duif voor de punten enz.
 • Prijsverhouding 1:3
 • Eerste duif 1000 punten rest aftrek op snelheid
 • Voor de aangewezen tellen 2 van de bovenste 3 duiven

Zondagvlucht:

 • Een zondagvlucht is op zondag los. Vluchten die op zondag worden gelost tellen gewoon mee voor de kampioenschappen. Liefhebbers die op zondag niet willen klokken krijgen de gemiddelde punten van de tour. Een ieder die hiervoor in aanmerking wil komen moet dit opgeven voor aanvang van het vliegseizoen bij de secretaris van het rayon. Op zaterdag los en doorklokken op zondag is geen zondagvlucht.

Minimale lossingsafstand:

 • Zie hiervoor het aanvullend wedvluchtreglement van de afdeling Friesland ’96 artikel 8, lid 1. Voor de vitesse geldt een minimale afstand van 70 kilometer tussen het lossingsstation en de liefhebber met de kortste afstand in het rayon. Voor de midfond is dit 200 km. En de fond 400 km.

 Kampioenschappen:

 • Hokkampioenschappen: Per tour: 5 kampioenen onaangewezen en 5 kampioenen aangewezen en 3 duifkampioenen behalve voor de Overnacht: hiervoor 1 hokkampioen, 1 aangewezenkampioen  en 1 duifkampioen.
 • Generalen: 10 kampioenen onaangewezen en 5 kampioenen aangewezen
 • Asduiven: 1 asduif oud, 1 asduif sprint, 1 asduif jong (bij een dubbelvlucht jong/natour telt de jonge duiven vlucht niet de natourvlucht)

 Voor de Hokkampioenschappen gelden onderstaand vluchten.

 • Vitesse telt 7 vluchten ( V16, V17, V18, V21, V23, V25, V27 )
 • Midfond telt 6 vluchten ( M19, M20, M22, M24, M26, M28 )
 • Fond telt 5 vluchten ( E21, E23, E25, E27, E29 )
 • Jongeduiven telt 8 vluchten (  J28, J29, J30, J31, J32, F33, F34, F35, F36 )
 • Natour telt 4 vluchten ( N32, N33, N34, N35, N36 )
 • Overnacht telt 6 vluchten ( A22, A24, A26, A27, A29, A30 )

 Voor de Generale kampioenschappen gelden onderstaand vluchten.

 • V16, V17, V18, V21, V23, V25, V27, M19, M20, M22, M24, M26, M28, E21, E23, E25, E27, E29, J28, J29, J30, J31, J32, F33, F34, F35, F36 ,N32, N33, N34, N35, N36

 Voor de Asduiven gelden onderstaand vluchten.

 • Asduif Oud ( V16, V17, V18, V21, V23, V25, V27, M19, M20, M22, M24, M26, M28, E21, E23, E25, E27, E29, N32, N33, N34, N35, N36 )
 • Asduif Sprint ( V16, V17, V18, V21, V23, V25, V27, M19, M20, M22, M24, M26, M28, N32, N33, N34, N35, N36 )
 • Asduif Jong ( J28, J29, J30, J31, J32, F33, F34, F35, F36 )

 Luxe prijzen:

 • Op elke tweede vlucht van elke tour worden 3 luxe prijzen in het rayon vervlogen. Inleg is slecht 50 eurocent per duif. Wordt de vlucht naar de zondag verschoven dan kunnen, bij deelname, liefhebbers die niet op zondag willen vliegen hun inleggeld terug ontvangen mits zij dit voorafgaand aan het seizoen dit kenbaar hebben gemaakt bij de secretaris van het rayon.

 Gratis prijzen:

 • Op iedere eerste en laatste vlucht van een tour is er voor de 1e, 10e, 20e duif en de laatste liefhebber een rollade, echter 1 prijs per liefhebber anders de eerst opvolgende en de prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald op de rayonsfeestavond.

 Derby:

 • De rayonsderby wordt vervlogen op de 3e jong duivenvlucht.
 • Inleg 25 eurocent / duif. Per liefhebber is er één prijs te winnen. Totale inleg wordt vervlogen.
 • Bij het niet doorgaan van een prijzen of derby vlucht, wordt deze verschoven naar de volgende vlucht van de betreffende tour. Wel opnieuw inschrijven
 • Vrijdag na het inkorven de formulieren opsturen of brengen naar Tj. Kooistra
 • Wordt de vlucht naar de zondag verschoven dan kunnen, bij deelname, liefhebbers die niet op zondag willen vliegen hun inleggeld terug ontvangen mits zij dit voorafgaand aan het seizoen dit kenbaar hebben gemaakt bij de secretaris van het rayon.